Zákon a nová pravidla pro obchodní korporace

Zákon o obchodních korporacích, zákon 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Sněmovna zákon o obchodních korporacích schválila 16. 12. 2011, Senát pak 25. 1. 2012 a Václav Klaus souhlasně připojil podpis 20. 2. 2012. Zákon je účinný, stejně jako nový občanský zákoník, od 1. 1. 2014.
Stáhnout zákon
 
Zákon o obchodních korporacích se člení na tři části a osm hlav ... to by mělo zajistit vysokou přehlednost a čitelnost textu zákona.
   

Obchodní korporace lze chápat jako pojem

Obchodní korporacezahrnující obchodní firmy, osobní společnosti, kapitálové a EU společnosti, a sdružení či družstva.
"Zákon o obchodních korporacích je pro podnikatele klíčový zákon"
, jak říká Jiří Pospíšil.

Zákon o obchodních korporacích mění

Obchodní korporacepřináší především nové moderní obchodní právo a posíluje konkurenceschopnost tuzemských firem.
Pokud se splní předpoklad, že zákon o obchodních korporacích posílí pozice CZ firem, bylo by to skvělé.
Návrh zákona předpokládá pouze regulaci obchodní společností a družstev – úprava nekalé soutěže, řady ustanovení o právnických osobách a zejména obchodních smluv v něm napříště upravena nebude. Tato regulace totiž bude sjednocena a přesunuta do občanského zákoníku – zejména smluvní právo tak bude jednotné a pro uzavírání nebo posuzování smlouvy nebude podstatné, zda ji uzavírá podnikatel při své podnikatelské činnosti či nikoliv. Zohlednění postavení podnikatele však bude mít význam při výkladu smlouvy, zejména bude-li na druhé straně spotřebitel.

Struktura zákona:

1. Obchodní korporace
  • I – obecná ustanovení
  • II – veřejná obchodní společnost
  • III – komanditní společnost
  • IV – společnost s ručením omezeným
  • V – akciová společnost
  • VI – družstvo
2. Ustanovení závěrečná a přechodná
  • I – odkaz na zapracované předpisy EU
  • II – ustanovení přechodná
3. Účinnost

Zákon o obchodních korporacích v médiích:

Novela zákona o obchodních korporacích

Odstupující ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil na „rozlučkové“ tiskové konferenci, kde se pod taktovkou Petra Nečase představil Pavel Blažek, prohlásil, že je nutné, aby byl proveden balík doprovodných zákonů souvisejících s novým občanským zákoníkem 2014 a jeho budoucí aplikací. Prohlášení se vztahuje i na normy spojené se zákonem o obchodních korporacích. Balík
Více ...

Připomínkové řízení k zákonu o obchodních korporacích

Připomínkové řízení – Návrh zákona o obchodních korporacích byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení, které probíhalo během ledna a února 2011. K návrhu se vyjádřilo 54 připomínkových míst, a to včetně krajů. Bez připomínek bylo 22 připomínkových míst. Spolu s meziresortním připomínkovým řízením proběhlo i vnitroresortní připomínkové řízení a návrh
Více ...

Rozvolnění akciové společnosti

Částečné rozvolnění akciové společnosti – Akciová společnost je společností, která je nejvíce regulována evropským právem, a proto je nejméně přístupna změnám. Návrh tak v zásadě přenáší dosavadní úpravu, která je mixem německého a evropského práva. Oproti dnešní regulaci se však návrh snaží úpravu zpřehlednit a zjednodušit. V navržené úpravě lze
Více ...

Nahoru na: Zákon o obchodních korporacích © 2012 LEGIS.CZ s.r.o.


Další projekty: Smlouvy :: Vzory smluv :: Dopisy, vzory dopisů :: Smlouvy a nový občanský zákoník :: Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech :: Nový zákoník práce :: Soudní síň

Nahoru